WhatsApp Image 2021 05 31 at 14.02.55

Kanimaki

admin

sushi de Kani, enrolado no arroz e nori.

WhatsApp Image 2021 05 31 at 14.02.55 1

Kappamaki

admin

sushi de pepino, enrolado no arroz e nori

Tekkamaki

admin

sushi de atum, enrolado no arroz e nori.

WhatsApp Image 2021 05 31 at 14.02.54 2

Shakemaki

admin

sushi de salmão, enrolado no arroz e nori.